Klap Klap

Met interactie naar meer taalsucces.

Onthaalklas t.e.m. 3e kleuterklas

  • Tools voor meer en betere interactie in de klas en tussen de school en thuis.

  • Thematisch en multi-inzetbaar met veel flexibiliteit en ruimte voor creativiteit.

  • Aandacht voor ouderparticipatie en talensensibilisering.

  • Maximale garantie op het behalen van de talige doelen.

  • Ontwikkeld in samenwerking met het Centrum voor Taal en Onderwijs.

Inhoud

Klap Klap is opgebouwd rond vijf belangrijke pijlers.

Speels aan de slag
In alle thema’s en activiteiten zijn spelen en spelend leren het uitgangspunt. We waken er ook over dat de activiteiten betekenisvol zijn voor de kleuters.

Doelgericht werken
Per thema en per activiteit zijn er duidelijke lesdoelen. Zo zorgen alle activiteiten samen voor een leerlijn en opbouw doorheen het schooljaar.

Binnen de (brede) leefwereld van kleuters
We brengen de leefwereld van de kleuters naar de klas. Tegelijkertijd gaan we op stap buiten de klasmuren om nog meer te ontdekken en te leren.

Differentiatie
De methode speelt in op de diversiteit die we vinden in iedere kleuterklas. Rekening houdend met de voorkennis en interesses van je kleuters differentieer je gemakkelijk in de uitwerking van de activiteiten.

Brede taalstimulering door in- en uitzoomen
We zetten in op alle talige vaardigheden en geven expliciete aandacht aan bepaalde onderdelen als woordenschat en geletterdheid.

Meer informatie

Er zijn tal van mogelijkheden om Klap Klap verder te ontdekken. Maak je keuze …

Download de folder
Doorblader de materialen