HomeSecundair onderwijs: wij zijn graag jouw copiloot!Humane wetenschappen & Maatschappij- en welzijnswetenschappen: Antropia

Door storytelling kritisch kijken naar de wereld van de mens.

2e graad van de doorstroomfinaliteit (4e jaar: schooljaar 2022-2023)

  • Eén overkoepelend concept voor de verschillende vakken.

  • Digitale oefenreeksen op het Disco-platform.

  • Verhalende aanpak die kritisch denken stimuleert.

  • Duidelijke leerlijn met ruime aandacht voor leren leren en differentiatie.

  • Efficiënte voorbereiding op hoger onderwijs.

Inhoud Antropia

Per jaar bestaat Antropia uit apart verkrijgbare leerwerkboeken. Voor de vakken filosofie en sociologie & psychologie bieden wij twee verschillende versies (voor de richting Humane wetenschappen enerzijds en voor de richting Maatschappij- en welzijnswetenschappen anderzijds).

1. Inleiding
2. Ontwikkeling
3. Prenatale ontwikkeling
4. De baby
5. De peuter
6. De kleuter
7. Het schoolkind
8. Socialisatie
9. Adolescentie
10. Morele ontwikkeling
11. Persoonlijkheid
12. Kwetsbaarheid en veerkracht
13. De jonge en middenvolwassenheid
14. Gezinnen in de samenleving
15. De late volwassenheid
Vademecum onderzoeksvaardigheden

Thema 1: Wat is filosofie?

1. Verlangen naar wijsheid
2. Filosoferen
3. De zin van filosofie

Thema 2: Wat is de mens? 

4. Mens en dier
5. Geest en lichaam
6. Mens en technologie
7. Mens en normaliteit

Thema 1: Over smaak valt niet te twisten 

1. Eerste kennismaking
2. Dat kan ik ook

Thema 2: Beeldtaal 

3. Lijn en vorm
4. Kleur
5. Licht
6. Beweging
7. Ruimte en volume

Thema 3: Kunst beweegt de mens

8. Kunst beroert
9. Iedereen kunstenaar

1. Het persoonlijk referentiekader
2. Interpersoonlijke communicatie
3. Motivatie
4. Emoties
5. Sociale cognitie
6. Sociaal gedrag
7. Cultuur in een breed perspectief
8. Sociale ongelijkheid  en armoede
9. Sociale structuur
10. De hedendaagse samenleving
Vademecum onderzoeksvaardigheden

Thema 1: Hoe moet ik handelen? 

1. Moraal en ethiek
2. Morele waarden door tijd en ruimte heen
3. Soorten ethiek 

Thema 2: Wat kan ik weten? 

4. Dit is geen bullshit!
5. Empirisme en rationalisme
6. De wetenschappelijke methode
7. (On)logisch denken

Thema 3: Wat kan ik hopen? 

8. Geluk
9. De ideale staat
10. Een rechtvaardige samenleving
11. Ecologie en economie 

Thema 1: Techniek en materiaalkeuze 

1. Kunst en het brein (beeldprincipes)
2. Tweedimensionale kunst
3. Driedimensionale kunst
4. Filmtechniek
5. Podiumkunsten en performance 

Thema 2: Betekenis 

6. Thema’s in de kunst 

Thema 3: Context & functies 

7. De kunstenaar en zijn wereld (microcontext)
8. Het kunstwerk in de wereld (macrocontext)
9. Functies van kunst

Thema 4: Kunstanalyse 

10. Analysemethodes
11. Zelf kunst analyseren

Meer informatie

Er zijn tal van mogelijkheden om Antropia verder te ontdekken. Maak je keuze:

Download de folder
Sociologie & psychologie 3: kijk een hoofdstuk in
Filosofie 3: kijk een hoofdstuk in
Kunstbeschouwing 3: kijk een hoofdstuk in
Lees meer over Disco
Contacteer ons voor meer info
Bestel online