HomeLager onderwijs: wij zijn graag jouw copiloot!Godsdienst: Sterren aan de hemel
Sterren aan de hemel

Van les naar belevenis met moderne werkvormen.

1e t.e.m. 6e leerjaar

 • Uitgebreide verwerkingsmogelijkheden met link naar het eigen leven.

 • Vernieuwende, hedendaagse en flexibele didactische aanpak.

 • Nadruk op verbindende en geweldloze communicatie.

 • Oog voor coöperatief leren en de interlevensbeschouwelijke competenties.

 • Inclusief ruime inhoudelijke en methodische ondersteuning voor de leerkracht.

Onderwerpen

Sterren aan de hemel behandelt per leerjaar 7 verschillende onderwerpen.

 • Mag ik zijn wie ik ben?
 • Ik heb een lichaam met vele mogelijkheden …
 • … maar ik kan niet alles
 • Brood/Dragen en gedragen worden
 • Ik voel mij vandaag zo…
 • Liturgisch en pastoraal jaar
 • Verhalen over Jezus
 • Op verkenning in de natuur
 • Geboorte en groei
 • Ik wil het goede doen
 • Brood/Dragen en gedragen worden
 • Water
 • Liturgisch en pastoraal jaar
 • Verhalen over Jezus
 • Vergeving en verzoening
 • Verbondenheid in verdriet
 • Stilte en gebed, ontvankelijkheid
 • Anders zijn, ontmoeting
 • Conflicten
 • Liturgisch en pastoraal jaar
 • Jozef
 • Mens en natuur, gave en opgave
 • Gewetensvol handelen
 • Levensadem
 • Aarde en vruchtbaarheid
 • Symbolen
 • Liturgisch en pastoraal jaar
 • Mozes
 • Wat maakt mij gelukkig? Wie wil ik worden?
 • Grenzen van het leven
 • Groeien in liefde en tederheid
 • Verantwoordelijkheid en engagement
 • Natuur en cultuur
 • Liturgisch en pastoraal jaar
 • Paulus
 • Samen leven tussen werkelijkheid en droom
 • Vuur
 • Bewogen worden en in beweging komen (vormsel)
 • Bijbel
 • Bewogen en zoekende mensen vinden elkaar: Kerk- en andere godsdiensten
 • Liturgisch en pastoraal jaar
 • Elia

Meer informatie

Er zijn tal van mogelijkheden om Sterren aan de hemel verder te ontdekken. Maak je keuze:

Doorblader de materialen
Download de folder