Wiskidz

Wiskunde op maat, samen met de klas.

1e t.e.m. 6e leerjaar

  • Unieke leerlijn probleemoplossend denken.

  • Sterke focus op leren leren, zelfstandig werk en samenwerkingsvormen.

  • Geïntegreerde differentiatie naar tempo, niveau en didactische aanpak.

  • Gevarieerde en speelse herhaling en automatisering.

  • Gratis toegang tot het digitaal oefenplatform i-boost (3e-6e leerjaar).

Structuur

Per leerjaar bestaat Wiskidz uit 14 blokken. Ieder leerwerkboek hanteert een vaste lesstructuur die leerlingen een houvast biedt en ervoor zorgt dat ze snel zelfstandig aan de slag kunnen.

  • Ik ontdek: kernleerstof van de les in een duidelijk overzicht.

  • Ik oefen: klassikale oefening(en) onder begeleiding van de leerkracht.

  • Ik werk zelf uit: oefeningen voor de hele klas, zelfstandig of met hulp.

  • Ik denk na: uitbreidingsoefeningen voor sterke leerlingen.

  • Ik speel/wisSPEL: een speelse afsluiter van de wiskundeles voor alle leerlingen.

Meer informatie

Er zijn tal van mogelijkheden om Wiskidz verder te ontdekken. Maak je keuze:

1e leerjaar: doorblader een leerwerkboek
2e leerjaar: doorblader een leerwerkboek
3e leerjaar: doorblader een leerwerkboek
4e leerjaar: doorblader een leerwerkboek
5e leerjaar: doorblader een leerwerkboek
6e leerjaar: doorblader een leerwerkboek
Download de folder